Liên hệ

Xin chào, cả nhà có thể liên hệ với Quý qua các kênh sau nha.

  1. Email: me@dinhphuquy.com
  2. Facebook: @quydinh.mmo
  3. Telegram: @dinhphuquy
  4. Linkedin: @dinhphuquy
  5. Twitter: @dinhphuquy_mmo

Mình rất vui vì được kết nối với bạn ^^